FAKTORING SPRZEDAŻOWY 

FINANSOWANIE SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

Oferta faktoringu sprzedażowego (należnościowego) obejmuje faktoring krajowy oraz eksportowy z regresem lub bez regresu, w tym z polisą własną faktoranta. Wypłata zaliczki na poczet finansowanych należności do 90% ich wysokości następuje nie później niż w następny dzień od dnia otrzymania faktury. Faktoring sprzedażowy eksportowy umożliwia finansowanie dostaw towarów i usług na terenie Unii Europejskiej, USA, Chin oraz kontrahentów w innych wybranych lokalizacjach świata, nie objętych ryzykiem politycznym.

OFERTA

  1. Koszt finansowania już od 0,02% za każdy dzień korzystania
  2. Finansowanie do 180 dni
  3. Zaliczka do 90% faktury brutto
  4. Przekazujesz faktury kiedy potrzebujesz gotówki
  5. Brak abonamentu i innych ukrytych kosztów
  6. Umowa z lub bez cesji globalnej