DORADZTWO PODATKOWE

"Nie chcę rozmawiać o podatkach. Po prostu administracja myśli swoje, a ja i moi doradcy – swoje." Autor: Björn Ulvaeus

Prowadzisz księgi - to nie znaczy, że unikniesz błędu. Częścią Twojego powodzenia jest bezpieczna optymalizacja podatkowa i zapobieganie omyłkom. Dla naszych klientów oferujemy doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych spraw z zakresu prawa podatkowego oraz wykonamy audyt podatkowy lub opinię prawno - podatkową, a także zidentyfikujemy ryzyka podatkowe lub pomożemy w przekształceniu lub restrukturyzacji Twojej firmy.


DORADZTWO I POMOC PRAWNA

Zbudowałeś fabrykę – to świetnie. Ale powiedzmy sobie szczerze, wozisz towary po drogach, zatrudniasz pracowników, dbasz o bezpieczeństwo fabryki, chronisz majątek, gdyż masz jeszcze na to pieniądze. Ale częścią Twojego dalszego sukcesu będzie wiedza i zapobieganie kłopotom, których nie jesteś wstanie przewidzieć ani od nich się uwolnić bez naszej pomocy, pomimo Twej ogromnej woli i siły charakteru.


DORADZTWO STRATEGICZNE

"Ludzie odkładają marzenia na półkę albo dlatego, że uważają je za niewykonalne, albo łudzą się, że zrealizują je w przyszłości." Autor: Richelle Mead

Jeśli wieszcz co chcesz osiągnąć pozwól abyśmy dla Twojej firmy:  poprawili wynik finansowy, usprawnili działanie wybranych pól działania, zbudowali i utrwalili przewagę konkurencyjną, stworzyli cele i zrealizowali wizje i plany rozwoju, zrestrukturyzowali firmę lub wdrożyli plan naprawczy, pozyskali dodatkowy kapitał lub inwestora branżowego badź kapitałowego.


KSIĘGOWOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ

"Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces."
Autor: Henry Ford

Sukces to partnerstwo oraz kompromis zależny również od rzetelnie prowadzonych ksiąg podatkowych i rozliczeń kadrowo-płacowych, od zapłaconych w terminie zobowiązań publiczno - prawnych. Zajmujemy się zawodowo prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych, obsługą kadrowo - płacową, sprawami zatrudnienia, w tym cudzoziemców, oraz  przygotowujemy i składamy w imieniu klienta informacje i deklaracje podatkowe.

Współpracujemy z biegłym rewidentem i możemy również zaoferować badanie sprawozdania finansowego oraz bieżące wsparcie audytora.


Wyszukiwarka