Dane teleadresowe:

Jesteśmy dla Ciebie:

poniedziałek - piątek, w godzinach od 8:00 do 16:00


Siedziba Spółki: 59-220 Legnica, ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 24

Adres biura:

59-220 Legnica, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24

Adresy naszych stron firmowych

https://dmkmoney.pl
https://dlanowychfirm.pl

DMK Money Sp. z o.o. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców, który prowadzi Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000469823, NIP: 9571070984, REGON: 221918209. Kapitał zakładowy w wysokości 25000 złotych.