WIELOCELOWA LINIA KREDYTOWA

Sfinansuj dowolny cel obrotowy firmy!

LINIA KREDYTOWA

W ramach jednej umowy kredytowej otrzymujesz wiele możliwości finansowania działalności obrotowej firmy do 5 lat.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OBROTOWEJ

  • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
  • Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym
  • Kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
  • Gwarancja bankowa
  • Dyskonto weksli
  • Akredytywy dokumentowe, której płatność finansowana jest z kredytu rewolwingowego
  • Faktoring (z regresem / bez regresu / odwrotny)
  • Limit forward