Nota Prawna

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego DMK Money Sp. z o.o.

1. Zawartość

Wszystkie oferty zawarte na stronie są niewiążące. DMK Money Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian bądź całkowitego usunięcia opublikowanych informacji i ofert (w całości, bądź częściowo) bez konieczności informowania o tym użytkownika końcowego.

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy DMK Money Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które podobnie jak mini prezentacje znajdujące się w obrębie strony (wykonane w technologii htm i flash) - stanowią integralną część całego serwisu.

2. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Strony WWW pod adresem www.dmk.money zostały przygotowane z najwyższą starannością i uczciwością. Pomimo to firma DMK Money Sp. z o.o. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji.

DMK Money nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. DMK Money Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez pocztę elektroniczną.

DMK Money Sp. z o.o. nie odpowiada również za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. DMK Money Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie DMK Money są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż DMK Money Sp. z o.o. dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - DMK Money Sp. z o.o. zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez DMK Money Sp. z o.o.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz DMK Money Sp. z o.o. jak również jakiegokolwiek Banku lub innej Instytucji oferującej produkty lub usługi finansowe współpracującej z DMK Money Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa.

3. Własność intelektualna

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.
Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: DMK Money Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym i zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP.

Umieszczenie odniesienia (linku) do naszej strony na innej stronie internetowej nie wymaga pisemnej zgody DMK Money Sp. z o.o..