ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

DMK Money Sp. z o.o. może poprosić użytkownika podczas wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych (np. adresu e-mail, numeru telefonu, imienia, nazwiska, adresu), automatycznie wymuszanych przy uzupełnianiu pól formularzy. Przekazanie swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. DMK Money Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz, że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać poufnych informacji o użytkowniku osobom trzecim za wyłączeniem partnerów współpracujących w zakresie do tego niezbędnym do wykonania powierzonego zlecenia wykonania usługi przez użytkownika serwisu. Pobieranie, względnie przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom państwowym i odpowiednim władzom następują wyłącznie w ramach obligatoryjnych narodowych przepisów prawnych.


Klauzula RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Panią/ Pana w toku naszej współpracy. Mogą to być w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP i REGON.

Administratorem danych osobowych jest DMK Money Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy oraz realizacją umowy, a także w związku z realizacją obowiązków archiwizacyjno-księgowych oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pomiędzy DMK Money Sp. z o.o. a Państwem.

Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umowy na Pani/ Pana rzecz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.

Przysługuje Panu/ Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj.: dostawcom usług finansowych, dostawcom usług informatycznych*, kancelariom prawnym, towarzystwom ubezpieczeniowym lub ich agentom/ brokerom.

*Klikając w link odnoszący się do socjalmediów (Twitter, Facebook, Linkedin lub YouToube) wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez tych usługodawców.

Pełna treść polityki ochrony danych osobowych: http://dmkmoney.pl/np/rodo.htm