POŻYCZKA MEDYCZNA

FINANSOWANIE

Pożyczka skierowana jest do lekarzy, stomatologów oraz weterynarzy prowadzących własną działalność gospodarczą lub będący wspólnikami spółek cywilnych, bez względu na specjalizację i długość stażu zawodowego, gdy braknie zdolności kredytowej w banku.
Finansowanie udzielone w ramach pożyczki może być wykorzystane na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. zakup sprzętu medycznego, samochodu służbowego, wyposażenie gabinetu lekarskiego czy też remont lokalu/ placówki medycznej bądź do zrefinansowania lub konsolidacji innych zobowiązań.