POŻYCZKA PORZĄDKUJĄCA ZOBOWIĄZANIA

FINANSOWANIE

Pożyczka przeznaczona jest na cel biznesowy związany z poprawą sytuacji ekonomiczno - prawnej przedsiębiorcy (każda forma prawna), tj. na spłatę zaległości ZUS i/ lub US, przeterminowanych wierzytelności, zadłużenia uwidocznionego w KW, przeterminowanych faktur.

OFERTA

  • Kwota finansowania: od 50 tys. do 5 mln PLN
  • Oprocentowanie: 10%
  • LTV 50%
  • Okres kredytowania do 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia terminu
  • Karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy
  • Brak weryfikacji w bazach kredytowych i gospodarczych